هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته

110

گزارش تصویری غرفه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در دومین روز برگزاری هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی