مسابقات آرنولد کلاسیک سال 2009

742

استیج مسابقات آرنولد کلاسیک 2009 با حضور بزرگان این رشته کای گرین، سیلویو ساموئل و ویکتور مارتینز