زبان انگلیسی برای کودکان

638

در این ویدئو جمله "از آشنایی شما خوشحالم"Nice to meet you را یاد میگیرید. این جمله در انگلیسی زمانی بکار میرود که برای اولین بار کسی را ملاقات کرده اید درست مثل فارسی که همین جمله را بکار میبریم.

enkids
enkids 36 دنبال کننده