قصر حبابی،قسمت یازدهم باورهای منطقی و غیر منطقی در ازدواج

74

زن خوب کارهای منزل را انجام می دهد و شوهر خوب وظایف بیرون را آیا این باور درست است؟ قصر حبابی، باورهای منطقی و غیر منطقی در ازدواج سید مهدی طباطبایی فر مدرس و مشاور خانواده برای تهیه دوره و ارتباط با ما نامتان را به شماره ۰۹۳۶۲۱۵۹۰۹۵ پیامک کنید، تا شماره بخش های مربوطه برای شما ارسال شود سپس برای اطلاعات بیشتر با مسوول آموزش تماس بگیرید

ازدواج آگاهانه و درست YekDeli

ازدواج آگاهانه و درست YekDeli

10 ماه پیش
متاسفانه چی شد كه این هویت یهو به زن داده شد! از بس حق و حقوق به میان اومد و از زمانی كه زندگی شد محلی برای طلب حقوق زن و مرد الان اینهمه مشكلات و معضلات در اجتماع و حوزه خانواده داریم ... پناه بر خدا