احمدی نژاد یهودی و الصل هست و خیلی از مسئولین ایران یهودی هستند

9,701
خبر داغ
خبر داغ 3.6 هزاردنبال‌ کننده
خبر داغ
خبر داغ 3.6 هزار دنبال کننده