کودتا علیه یک دوست

58

کودتا علیه یک دوست جناب آقای #حسن_روحانی دم از #مذاکره با آمریکا زد هرچند پس از استفاده رسانه ای حرفش را پس گرفت. این سخنان آقای رئیس جمهور و کلام دیگر مسؤولین امور خارجه نشان داد که آن ها هنوز از تجربه سابق درس نگرفته اند و خیانت کاری آمریکا و هم دستان اروپایی اش را درک نکرده اند. کوتاه نمای «کودتا علیه یک دوست»؛ نگاهی گذرا به ثمره اعتماد مصدق به آمریکا @Bonyadtarikh بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی-قم.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…