عیدسعیدمبعث مبارک دیالوگ تکان دهنده فیلم محمدرسول الله

200

عید سعید مبعث مبارک دیالوگ تکان دهنده فیلم محمد رسول الله باصدای استادنصرالله مدقالچی صداپیشه نقش ابوسفیان ،این سکانس بادیالوگ معروف وتاثیرگذار(محمدازقلبهاواردمیشودو..) علاقمندان به آموزش گویندگی ودوبلاژفیلم می توانندجهت ثبت نام درکلاس های آموزشی استادنصرالله مدقالچی صدای ماندگار،دوبلور ومدیردوبلاژ پیشکسوت با آموزشگاه سینمایی دارالفنون تماس حاصل نمایندتلفن1-66573000

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده