روایت غیر رسمی مستند «اعتراض خاموش» از خودکشی ها منتشر شد

191

مستند اعتراض خاموش به وضعیت خودکشی های اعتراضی در ایران می پردازد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده