معارفه تماشایی فالکائو در گالاتاسرای

101

مراسم استقبال از رادامل فالکائو در ورزشگاه گالاتاسرای به شکلی تماشایی انجام شد

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده