نماهنگ در ستایش مفاخر فرش ایران

52

در نخستین مراسم تجلیل از مفاخر فرش دستباف ایران این نماهنگ تهیه شده و به نمایش درآمد

سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست