آموزش تهیه " فرانتینی نارگیل " - شیراز

185

طرز تهیه و درست کردن شیرینی فرانتینی نارگیل در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس.