هدف، اهمیت هدف گذاری در زندگی و چگونگی تدوین هدف

127

دکتر حمید احدی در رابطه با هدف، اهمیت هدف در زندگی و امور و همچنین ملاک ها و معیارهای هدف گذاری خوب توضیحاتی داده اند. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر به سایت مرکز مشاوره اکسیر مراجعه نمایید. www.psychoexir.com

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.7 هزار دنبال کننده