کالکتور (Kollector) - فیتالیتی (Fatality) مورتال کمبت 11

224

کالکتور (Kollector) از دیگر شخصیت های جدید بازی Mortal Kombat 11 است. این شخصیت شش دستی، که چهارتا از دست هایش، روی شانه ها و دوتای دیگر در پشت قرار دارند؛ علاقه بسیاری به اشیا قیمتی دارد. کالکتور، فقط ثروت برایش اهمیت دارد. از هرکسی که وی را به چالش می کشاند؛ در صورت پیروزی یک شی قیمتی را برمی دارد. در فقر به دنیا آمده و وضعیت حال خودش را مدیون شائو کان (Shao Kahn) است و سعی اش را می کند تا با مبارزه برای وی، قدردان آن باشد.

dloogle.com
dloogle.com 30 دنبال کننده