فرازی دلنشین از تلاوت استاد رضا صباغی

179
baharedel
baharedel 3 دنبال‌ کننده

تلاوت دلنشین آیات آخر سوره مبارکه زمر و ابتدای سوره غافر

baharedel
baharedel 3 دنبال کننده