فرآیند 1 - تحلیل برند MSI

167

در اولین قسمت از برنامه فرآیند به سراغ برند MSI رفته و تحلیل و بررسی عملکرد این برند در بازار ایران را انجام دادیم. جا دارد از همکاری دفاتر این برند و حمایت سایت های بنچیمو و کامپیوترچی تشکر کنیم. برای حمایت، همکاری و اسپانسر شدن با ایمیل farayandtvshow@gmail.com در تماس باشید.

فرآیند
فرآیند 2 دنبال کننده