اشتغال آسیب دیدگان

155
155 بازدید
اشتراک گذاری

مستند توانمندسازی شغلی برای بهبودیافتگان کاری از موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور با همکاری خبرگزاری فارس و مرکز حامیان بانوان کوثر شهریار