چند اشتباه بزرگ

264

می ۱۹۴۵ سازمان ملل، فلسطین را به دو بخش یهودی و عرب نشین تقسیم کرد و کمی بعد هم دولت اسرائیل اعلام موجودیت نمود. اما صهیونیست ها به همان مقدار هم قانع نشدند و به بهانه جنگ با کشورهای عربی همه فلسطین را صاحب شدند.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده