ارتش فیک سایبری سعودی

409
روزنامه صبح نو
روزنامه صبح نو 195 دنبال‌ کننده

موضوع درخور توجه در اعتراض های عراق نقش پررنگ فضای مجازی بود که باعث شد دولت عراق دسترسی به اینترنت را قطع کند؛