نقد برنامه «دورهمی» توسط دکتر حسینیان(قسمت 1)

808

نظرات کارشناسانه دکتر محمدعلی حسینیان بنیانگذار کانون سخنوران پارسی در خصوص برنامه "دورهمی" و اجرای مهران مدیری