مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای مهدی غدیری

93

مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای مهدی غدیری نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر همدان سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر اصفهان 1398 شهروز معنوی مدیر مسئول شمش آنلاین

شمش آنلاین
شمش آنلاین 14 دنبال کننده