گفتگو با جناب آقای میثم صمدی دبیرکارگروه اجرایی کد اصالت تعاونی

89

گفتگو با جناب آقای میثم صمدی دبیرکارگروه اجرایی کد اصالت شهروز معنوی مدیرمسئول شمش آنلاین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر اصفهان

شمش آنلاین
شمش آنلاین 14 دنبال کننده