علوم مخفی مسلمانان ساخت شبکه RTL2 آلمان قسمت اول

122

مستند: #علوم_مخفی_مسلمانان ساخت شبکه RTL2 آلمان #قسمت_سوم_آخر این مستند به جنگ های صلیبی و پیشرفت های علمی مسلمانان در آن دوران می پردازد. ✾•┈┈••✦❀✦••┈┈•✾ @no_atheism (رد شبهات ملحدین)

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…