فنی آوری ساخت هیتر سبز (گرم کننده های بدون شعله)

889

IRIB-TV4-10112016-1959 فنی آوری ساخت هیتر سبز (گرم کننده های بدون شعله)

filimo
ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک