گفتگو با آقای دکتر مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه

272

برنامه تلویزیونی سفیران به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی با سایر کشور ها در گفتگو با عالی ترین مقام کشور مورد نظر در ایران می پردازد. سفیران در دفتر خود سفیران، جایی که تا کنون کمتر دیده شده است در فضای صمیمانه به گفتگو می نشینند. در فصل جدید برنامه سفیران به دیدار سفیرای جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها میرود. این برنامه گفتگو با آقای مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه تهیه کننده و مجری: عبداله عبدی

کرگدن - فصل 1 قسمت 2
%84
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 2