آموزش فیزیک پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی فصل 1 جلسه 2 (زبان ترکی)

637

آموزش فیزیک پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی فصل 1 جلسه 2 (زبان ترکی)

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1