سراسرنمای مقاومت (پانوراما)

184

روایتگر روز های مقاومت و پیروزی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس