بازگشت مسی از مصدومیت

636

لئو مسی پس از پایان مصدومیت خود به تمرینات بارسا بازگشت تا احتمال حضورش در بازی دوم بارسا در لالیگا در برابر رئال بتیس قوت بگیرد.