دیپلماسی صدام در دوران جنگ علیه ایران

487

گفت و گوی ایرنا با عباس ملکی عضو تیم مذاکره برای اجرای قطعنامه 598 و معاون وزیر امور خارجه وقت

ایرنا
ایرنا 1.2 هزار دنبال کننده