تکجانبه گرایی آمریکا و انزوای آن در جهان

107
107 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۱۳۹۷٫۷٫۴