در این روز... | سالگرد خداحافظی جادوگر؛ مصاحبه‌های آتشین یاغی هشت پوش!

3,362
رختکن
رختکن 98 دنبال‌ کننده

امروز سالگرد خداحافظی علی کریمی از فوتبال است. ستاره‌‌ای که سوای قدرت اعجاب‌انگیزش در زمین فوتبال، حاشیه‌هایی فراموش‌نشدنی را بیرون از زمین هم از خود به یاد گذاشته که مهم‌ترین‌هایش را مرور می‌کنیم.

رختکن
رختکن 98 دنبال کننده
summer

summer

3 ماه پیش
هوإآإ نشدون نمیده إ ا