شعرخوانی برادر غلامرضا ابراهیمی 9دی 97

129

شعرخوانی حماسه 9دی در محضر آیت الله صفایی بوشهری