مقدمه دوره تدبر در قرآن ویژه فضای مجازی استاد علی صبوحی

1,291

احساس ضرورت شد که با استفاده از فرصت فضای مجازی، بیشتر در کنار هم قرار بگیریم و از محضر نورانی قرآن کریم استفاده کنیم. بر آن شدیم تا دوره ای مجازی را با ۶۰ جلسه و هر جلسه ده دقیقه برگزار کنیم. هر هفته دو جلسه در فضای مجازی بارگذاری خواهد شد. علاوه بر ارائهٔ تدبر سوره های منتخب، جنبه تطبیق با مسائل روز لحاظ شود و از این طریق معبری باز شود برای استفاده هر چه بیشتر از قرآن کریم در زندگی روزانه.

کمیل مزرعی

کمیل مزرعی

1 سال پیش
مشکل کانال رسمی مؤسسه به آدرس زیر چی بود؟ https://aparat.com/tadabbor_in
هیأت مجازی تدبر استاد صبوحی
هیأت مجازی تدبر استاد صبوحی هیأت مجازی متعلق به هیچ موسسه ای نیست، بلکه مجموعه ای از موسسات تدبری تهران و قم در آن مشارکت می کنند.