دیدار با مدد جویان کمیته امداد

43

دیدارعباسعلی پور بافرانی. معاون فرماندار.بخشدار مرکزی. رییس کمیته امدادبا مدد جویان کمیته امداد در روستاهای شهرستان نایین @Payamemafakher Payamenaein.ir

قانون مورفی
%68
کارگردان: رامبد جوان مدت زمان: یک ساعت و 38 دقیقه
قانون مورفی