رادیو تیمی به رانندگان در طی تعیین خط تمسخر آمیز گرندپری ایتالیا 2019

350

فرمول یک ایران - رادیو تیمی به رانندگان در طی تعیین خط تمسخر آمیز گرندپری ایتالیا 2019

filimo
ژن خوک
%87
داستان دو زندانی به نام های عماد گربه و آقا رضا است. آقا رضا از طرف روزبه، یکی از آقازاده ها در مقابل گرفتن مبلغی کلان مامور می شود تا عماد را از زندان فراری دهد. روزبه می خواهد سر عماد را که حاصل ازدواج صیغه ای پدرش است زیر آب کند تا ارث پدر به او نرسد...