امام خمینی (ره)، الگوی موفق استفاده از فرصت

60

برای سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام زمان (عج) صلواتی قرائت فرمایید.