نگاهی به تغییر در قوانین داوری به بهانه زیباتر شدن بازی

706
برنامه نود
برنامه نود 14.3 هزار دنبال کننده