علی صبوری _ قسمت خودکشی

18,129

علی صبوری _ قسمت خودکشی ، وقتی زنت از زندگی خسته شده، آرد به جای مرگ موش... برای دیدن بیشتر کلیپ های طنز به مجله شادی کنیم مراجعه نمایید : http://shadikonim.com

be.happy7073
be.happy7073 50 دنبال کننده