نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان گلستان

157
157 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

گوشه هایی از مراسم نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان گلستان که در سال 1396 برگزار شد.