خلاصه بازی شیلی - اوروگوئه؛ کوپا آمریکا برزیل 2019

362

کوپا آمریکا 2019 (جام ملت های آمریکا جنوبی) - خلاصه بازی شیلی - اوروگوئه؛ هفته 3/3 - گروه سوم - 25 ژوئن 2019