کشف دیوار باستانی ۳۸۰۰ ساله در شمال لیما پایتخت پرو

187
نیک رو
نیک رو 1.4 هزاردنبال‌ کننده

باستان شناسان موفق شدند یک دیوار باستانی حاوی چندین نقش برجسته را در پرو کشف کنند که به قدیمی ترین تمدن در قاره آمریکا تعلق دارد.......... www.nikru.ir

نیک رو
نیک رو 1.4 هزار دنبال کننده