استدآپ بسیار جذاب و خنده دار ازدواج_ روز خواستگاری

161

استدآپ بسیار جذاب و خنده دار به مناسبت روز ازدواج، این قسمت جلسه خواستگاری و شرایط ازدواج تهیه شده توسط معاونت فضای مچازی صدا و سیمای مرکز همدان