طرح جمع آوری کودکان کار به کجا رسید؟

449
ایرنا
ایرنا 1.3 هزاردنبال‌ کننده

سه ماه از شروع طرح جمع آوری کودکان کار می گذرد و در این مدت بیش از 380 کودک از سطح خیابان ها به مراکز منتقل شده اند. بهزیستی کشور در این گزارش از وضعیت کنونی این طرح گفته و شرایط کودکان اتباع گفته است.

ایرنا
ایرنا 1.3 هزار دنبال کننده