اولین تمرین اشکان دژاگه و مسعود شجاعی با تراکتورسازی

798

اولین تمرین اشکان دژاگه و مسعود شجاعی با تراکتورسازی . خوش اومدید

تراختور
تراختور 12 دنبال کننده