ادامه کاهش قیمت ها در بازار خودرو

254

شبکه خبر- 31 تیر 98- 11:30| بررسی بازار خودرو در آخرین روزهای تیر98 حاکی از ادامه کاهش تدریجی قیمت ها به ویژه در گروه خودروسازی ایران خودرو و مونتاژی هاست.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده