آموزش بازاریابی اینترنتی با سایت آلکسا آمازون ترافیک اینترنت را پیدا کنید

143
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 10 هزاردنبال‌ کننده

در این ویدیو بازاریابی دیجیتالی اینترنتی را با کمک سایت آلکسا نشان می دهم. آلکسا سرویسی است وابسته به سایت آمازون که هدف از این سرویس رتبه بندی پایگاه های اینترنتی از نظر تعداد بازدیدکننده (ترافیک اینترنتی) می باشد.

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 10 هزار دنبال کننده