دست....

68

شعری عاشورایی از محمدسعید میرزایی دیگر نداشت ساقی لب تشنه مست، دست یعنی که شسته بود وفا را، ز دست، دست آن مشک تیر خورده به دندان چنان گرفت انگار نیست زخمی و انگار هست، دست... #تاسوعا #ادبیات_آیینی موسیقی:قطعهٔ ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. اثر:#داوود_ورزیده