تکنیک کروماکی در افترافکت

182

با این تکنیک می توانید کلیپ های فوق العاده ای بسازید که مخاطبان تان را متحیر کنید .