ساعات بازدید موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ماه رمضان

251

ساعات بازدید در ماه مبارک رمضان همه روزه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۲۲ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس