روستاها؛ معضل یا ظرفیت؟

55
55 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

"رو در رو" با رویکرد بررسی، تجزیه و تحلیل امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان فارس تهیه شده در شبکه نیم نگاه با همکاری انجمن دوبله و گویندگی شیراز این برنامه: گفتگو با سید کمال پاک فطرت، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری فارس مجری: زهرا صادقی