صداقت وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگاران در خصوص شبکه های اجتماعیش

14

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افنناح فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات را مهمترین پروژه این وزارت خوانه تا کنون دانست.

۳ هفته پیش
#
filimo
قانون مورفی
%68
بنا به اتفاقاتی فرخ ، از اداره پلیس اخراج می شود و مجبور است با مشکلاتی همانند جهیزیه خواهرش و مهریه زنش دست و پنجه نرم کند. در همین کشمکش های زندگی دوستش بهمن ، که قبلاً همکارش بوده و فردی پول دار است دخترش ربوده می شود...